Usluge

Ordinacija dentalne medicine

ORALNA KIRURGIJA

 • Ekstrakcija
 • Apikotomija
 • Implantologija
 • Podizanje dna maksilarnog sinusa (sinus-lift)
 • Vođena regeneracija kosti

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

 • Estetski kompozitni ispuni
 • Pjeskarenje zuba
 • Izbjeljivanje
 • Zubni nakit

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

 • Metal-keramičke krunice i mostovi
 • Cirkon-keramičke krunice i mostovi
 • (Bezmetalne) staklo-keramičke krunice i mostovi
 • Keramičke ljuskice
 • Keramički inlay-i
 • Akrilatne proteze
 • Metalne (wironit) proteze
 • Udlage

ENDODONCIJA

 • Ručna endodoncija
 • Strojna endodoncija

PARODONTOLOGIJA

 • Supragingivno odstranjivanje plaka i kamenca

PREVENTIVNA I DJEČJA STOMATOLOGIJA

 • Fluoridacija
 • Pečaćenje fisura