Naš tim

Ordinacija dentalne medicine

Dentaderm pruža personalizirani i multidisciplinarni timski pristup dijagnsotici i liječenju gdje svaki specijalist rješava problem za koji je najstručniji, a pacijent dobiva najkvalitetniju terapiju.

Ivan Strukan

Ivan Strukan

Doktor dentalne medicine, specijalist dentalne protetike
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 1991. god. i diplomirao 1996. god. Od 2001. godine radi u privatnoj praksi baveći se općom dentanom medicinom i protetikom Specijalizacija iz stomatološke protetike u Zavodu za stomatološku protetiku, KBC Zagreb i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2009. do 2012. god.
Mihaela Romić

Mihaela Romić

Doktor dentalne medicine
Pohađa Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 2002. god do 2008. god. Nakon odrađenog pripravničkog staža nekoliko godina radi u privatnim ordinacijama, a od 2013. god pridružuje se timu Dentaderm. Trenutno područje rada su joj restaurativna i estetska stomatologija te endodoncija. Usavršava se u području estetske stomatologije i implantologije na stručnim skupovima i seminarima u zemlji i inozemstvu.