DENTALNA RADIOLOGIJA
RVG snimak 50 Kn
Digitalni ortopan200 Kn
PREVENTIVA I PROFILAKSA
Čišćenje zubnog kamenca,poliranje i interdentalno čišćenje – 1300 Kn
Pjeskarenje zubi 250 Kn
Čišćenje zubnog kamenca, poliranje, interdentalno čišćenje i pjeskarenje zubi 400 Kn
Fluoridacija zubi (udlage) – 1500 Kn
Pečačenje fisura 150 Kn
RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA
Estetski kompozitni ispun – jednoplošni 250 Kn
Estetski kompozitni ispun – dvoplošni300 Kn
Estetski kompozitni ispun – troplošni 350 Kn
Ispun mliječnih zuba 150 Kn
Trepanacija i toxavit uložak 150 Kn
Endodontska terapija zuba – 2200 Kn
Revizija punjenja kanala – 2300 Kn
Vađenje nadogradnje 300 Kn
Estetska nadogradnja FRC (Vlaknima ojačan kompozitni kolčić) 300 Kn
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji (UV lampa) – 32000 Kn
Izbjeljivanje avitalnog zuba – 4600 Kn
ORALNA KIRURGIJA
Incizija i drenaža odontogenog (zubnog) apscesa 200 Kn
Cirkumcizija gingive5 300 Kn
Ekstrakcija zuba300 Kn
Komplicirana ekstrakcija zuba 1000 Kn
PARODONTOLOGIJA
Struganje i poliranje korijena („kiretaža“) – 6700 Kn
Produljenje kliničke krune zuba700 Kn
IMPLANTOLOGIJA
Ugradnja dentalnog implantata5.000 Kn
Interni sinus lifting- 7 2.000 Kn
Sinus lifting7 6.000 Kn
All-on-four s prototip mostom (privremeni most) 31.500 Kn
All-on-six s prototip mostom (privremeni most) 40.000 Kn
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
Provizorna krunica (ord. izrada)200 Kn
Provizorna krunica – akrilat (lab. izrada) 250 Kn
Provizorna krunica (fiksirana Ribbond trakom, akrilatna folija)250 Kn
Provizorna proteza 1.500 Kn
Keramička krunica (metal) 1.500 Kn
Lijevana nadogradnja250 Kn
Keramička krunica (zircon) 2.300 Kn
Potpuno keramička krunica (empress ili e.max) 2.200 Kn
Teleskopska krunica – 81.700 Kn
Ljuskice (veneers)1.900 Kn
Provizorna krunica na implantatu 800 Kn
Metal-keramička krunica na implantatu (titanski abutment) 2.500 Kn
Zirkonska krunica na implantatu (titanski abutment) 3.500 Kn
Zirkonska krunica na implantatu (zirkonski abutment) 4.700 Kn
Totalna proteza (Fonares zubi)3.000 Kn
Wironit djelomična proteza5.000 Kn
All-on-four/All-on-six hibridni most (Čelik-akrilat,“Wrap around“)16.000 Kn
Implant bridge All-on-four/All-on-six (Metal-keramički most)23.000 Kn
Implant bridge All-on-four/All-on-six (PROCERA) 30.000 Kn
Reducirana wironit proteza na frezanoj prečki – 1015.000 Kn
Reducirana wironit proteza na lokator abutmentima – 1113.000 Kn
UDLAGE
Zaštitna udlaga („Night guard“)800 Kn