Zašto Dentaderm

Stručnost

Timskim radom i konstantnim usavršavanjem pružamo kvalitetan i pouzdan tretman u skladu sa željama i potrebama pacijenta.

Briga o pacijentu

Dentaderm nudi personalizirani pristup svakom klijentu/pacijentu u dentalnim i dermatološkim postupcima dijagnostike, liječenja i rejuvinacije.

Suvremena oprema

Naše ordinacije opremljene su najmodernijom tehnologijom i opremom koja pacijentima osigurava efikasnu i pouzdanu uslugu.

O nama

Ordinacija Dentalne medicine “Dentaderm” otvorena je u svibnju 2013. godine.  U ordinaciji se radi opća dentalna medicina, protetika s implantologijom i dječja stomatologija.

U cilju sveobuhvatnog estetskog djelovanja otvorena je i Ordinacija Dermatologije i venerologije u prosincu 2015. godine.

U Ordinaciji  dermatologije i venerologije «Dentaderm» se uz metode klasične dermatologije i venerologije s naglaskom na kliničke i dermoskopske preglede (ne)pigmentiranih promjena kože, madeža te kliničkog i dermoskopskog praćenja madeža s “mapping-om” madeža s ciljem rane dijagnostike tumora kože, posebice melanoma, bavi i estetskom dermatologijom. 

U «Dentaderm» ordinaciji estetska dentalna medicina i dermatologija i venerologija se nadopunju s ciljem sinergističkog djelovanja u estetici, pomlađivanju/rejuvinaciji.

Stručni tim

Naš dentalni tim s više od 18 godina iskustva u općoj stomatologiji, protetici i implantologiji uz kontinuirano usavršavanje je jedan od najiskusnijih timova.

Naš dermatološki tim s više od jedanaest godina iskustva u dermatoskopiji pigmentiranih i nepigmentiranih promjena kože i sluznica (uključujući oralne promjene) i praćenju madeža s kliničkom i dermatoskopskom fotodokumentacijom. Voditelj dermatološkog tima, doc. dr. sc. Zrinjka Paštar, je postavila standard dermatoskopskih pregleda, kliničke i dermatoskopske fotodokumentacije u Hrvatskoj te prva uvela dermatoskopsko praćenje madeža u Hrvatskoj 2006. godine.

Timski rad dentalne medicine i dermatologije:
Nastavljajući se na dentalni rad dermatološki tim nudi daljnje estetske tretmane u cilju holističkog pristupa pacijentu/klijentu promovirajući bolju kvalitetu života.